Tag Archives for " staž osiguranja sa uvećanim trajanjem "

Staž osiguranja sa uvećanim trajanjem

USTAVNO PRAVO

Staž osiguranja sa uvećanim trajanjem

Lice koje smatra da ima pravo da mu se staž osiguranja za određeni period računa sa uvećanim trajanjem, može Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje podneti zahtev za priznavanje navedenog prava, pa u zavisnosti od ishoda tog postupka, može nastati obaveza uplate dodatnog doprinosa po tom osnovu.

Staž osiguranja sa uvećanim trajanjem

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Staž osiguranja sa uvećanim trajanjem

Osiguraniku se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem pod uslovom da je na radnim mjestima, odnosno poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, efektivno proveo ukupno deset, odnosno ukupno najmanje pet godina, ako je po osnovu rada na tim mjestima, odnosno poslovima utvrđena invalidnost.