Zaštita žiga

AUTORSKO PRAVO

Zaštita žiga

Zaštita žiga kao prava intelektualne svojine pruža se prema relevantnim činjenicama ko je upisan kao nosilac žiga u registar žigova, ko poseduje važeću oznaku o žigu, te ko ima pravo prvenstva korišćenja žiga u skladu sa odredbom člana 17. Zakona o žigovima, pri čemu pored nosioca žiga, zaštitu uživaju i podnosilac prijave, sticalac licence, korisnik kolektivnog žiga uz saglasnost nosioca kolektivnog žiga i korisnik žiga garancije uz saglasnost nosioca žiga garancije.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)