Tužba za utvrđivanje ništavosti akta udruženja

PROCESNO PRAVO

Tužba za utvrđivanje ništavosti akta udruženja

Tužba za utvrđivanje ništavosti opšteg akta udruženja koji je donet suprotno statutu ili drugom opštem aktu udruženja, odnosno za utvrđivanje ništavosti pojedinačnog akta udruženja koji je donet suprotno zakonu, statutu ili drugom opštem aktu udruženja, može se podneti u roku od 15 dana od dana saznanja za akt, a najkasnije u roku od šest meseci od dana donošenja akta.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)