Tužba za utvrđenje istinitosti neke isprave

PROCESNO PRAVO

Tužba za utvrđenje istinitosti neke isprave

Tužba za utvrđenje istinitosti ili neistinitosti neke isprave se ograničava na utvrđenje da li isprava potiče ili ne od onoga koji je u ispravi označen kao njen izdavalac, pa se pravna zaštita koja se pruža u toj situaciji tiče autentičnosti potpisa i izdavaoca, a ne njene sadržine, jer utvrđivanje istinitosti sadržine neke isprave može da bude samo predmet dokaznog postupka u sporu povodom ostvarivanja određenog subjektivnog prava, a ne i tužbe za utvrđenje.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)