Odgovornost za objavljivanje neistinite ili nepotpune informacije

MEDIJSKO PRAVO

Odgovornost za objavljivanje neistinite ili nepotpune informacije

Objavljivanje nepotpune ili neistinite informacije ne može se opravdati obavezom da se tuđe informacije, ideje i mišljenja prenesu i objave verodostojno i potpuno, niti okolnost da su glavni i odgovorni urednik, pa time i osnivač javnog glasila, proverili istinitost i potpunost informacija, znači da ih to oslobađa odgovornosti ako je neistinita ili nepotpuna informacija ipak objavljena.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)