Objavljivanje odgovora na objavljenu informaciju

MEDIJSKO PRAVO

Objavljivanje odgovora na objavljenu informaciju

Lice na koje se odnosi informacija, koja može da povredi njegovo pravo ili interes, može od odgovornog urednika zahtevati da, bez naknade, objavi odgovor u kome ono tvrdi da je informacija neistinita, nepotpuna ili netačno preneta.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)