Povreda Krivičnog zakona u odnosu na pojedina poreska krivična dela

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Povreda Krivičnog zakona u odnosu na pojedina poreska krivična dela

Na učinioca krivičnog dela primenjuje se zakon koji je važio u vreme izvršenja krivičnog dela, a ako je posle izvršenja krivičnog dela izmenjen zakon, jednom ili više puta, primeniće se zakon koji je najblaži za učinioca.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)