Tag Archives for " zabrana vršenja poziva i delatnosti "

Mera bezbednosti zabrana vršenja poziva i delatnosti

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Mera bezbednosti zabrana vršenja poziva i delatnosti

Okrivljenom koji je oglašen krivim da je kao fizičko lice izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda iz Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji i krivično delo nedozvoljena trgovina iz Krivičnog zakonika ne može se izreći mera bezbednosti zabrane vršenja poziva, delatnosti ili dužnosti.

Povreda Krivičnog zakona u odnosu na pojedina poreska krivična dela

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Povreda Krivičnog zakona u odnosu na pojedina poreska krivična dela

Na učinioca krivičnog dela primenjuje se zakon koji je važio u vreme izvršenja krivičnog dela, a ako je posle izvršenja krivičnog dela izmenjen zakon, jednom ili više puta, primeniće se zakon koji je najblaži za učinioca.