Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima

Vanpretresno veće Višeg suda u P. mora pre donošenja odluke po zahtevu za izručenje okrivljenog da utvrdi da li su u konkretnom slučaju ispunjeni svi uslovi iz čl. 7. i 16. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima za izručenje okrivljenog Z. D, državljanina B i H, po pojednostavljenom postupku, radi vođenja krivičnog postupka pred Osnovnim sudom u S.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)