Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima

Ispitivanje u postupku priznanja strane sudske odluke da li je lice osuđeno zbog rasne, verske ili nacionalne pripadnosti ili političkog uverenja nije u nadležnosti suda koji odlučuje o zamolnici već mišljenje o tome daje ministarstvo nadležno za pravosuđe.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)