Nadležnost suda u sporu sa međunarodnim elementom

PROCESNO PRAVO

Nadležnost suda u sporu sa međunarodnim elementom

Kada je smrt pravnog prethodnika tužioca nastupila na teritoriji SR Nemačke, a tužioci čije je prebivalište na teritoriji Srbije od tuženika osiguravajuće organizacije u Nemačkoj, zahtevaju isplatu naknade štete, nadležan je sud države Srbije, jer je šteta za tužioce nastala na teritoriji Republike Srbije.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)