Ustavnosudska zaštita po ustavnoj žalbi u Republici Srbiji

UDK: 347.956:342.565.2(497.11)

USTAVNOSUDSKA ZAŠTITA PO USTAVNOJ ŽALBI U REPUBLICI SRBIJI
Dr Dragiša B. Slijepčević, sudija Ustavnog suda Srbije.

Rezime: Ustavna žalba je posebno pravno sredstvo kojim se ostvaruje neposredna ustavnosudska zaštita osnovnih ljudskih sloboda i prava zajamčenih Ustavom. Ustavna žalba je kao individualno pravno sredstvo uvedena i u srpski ustavnopravni sistem Ustavom od 2006. godine.
Ustavna žalba predstavlja važan element zaštite prava građana, ali i ostalih nedržavnih subjekata od posledica neustavnih i nezakonitih odluka donesenih od strane javnih organa. Ustavnosudska zaštita po ustavnoj žalbi je i preduslov za zaštitu Ustavom zajemčenih ljudskih ili manjinskih prava ili sloboda i pred Evropskim sudom za ljudska prava.
Aktivnu legitimaciju za podnošenje ustavne žalbe ima svako lice koje smatra da mu je pojedinačnim pravnim aktom ili radnjom državnog organa ili organizacije kojoj je povereno javno ovlašćenje povređeno ili uskraćeno ljudsko ili manjinsko pravo ili sloboda zajemčena Ustavom.
Postupajući po blagovremeno podnetoj, urednoj i dopuštenoj ustavnoj žalbi Ustavni sud može doneti odluku kojom se ona usvaja ili odbija. Ustavni sud je delotvorno postupao po brojnim ustavnim žalbama kojima je utvrđena povreda prava na život, prava na dostojanstvo i slobodan razvoj ličnosti, prava na rad, prava na poštovanje privatnog života, prava na nepovredivost psihičkog i fizičkog integriteta, prava slobode okupljanja, prava na slobodu i bezbednost, prava ograničenog trajanja pritvora, prava nepovredivosti stana i prava maloletnih lica.

Ključne reči: Ustav Republike Srbije, Zakon o ustavnom sudu, ustavna žalba.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)