Zasnivanje osuđujuće presude okrivljenom na priznanju drugog okrivljenog

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Zasnivanje osuđujuće presude okrivljenom na priznanju drugog okrivljenog

Osuđujuća presuda prema jednom okrivljenom, može se zasnovati i samo na priznanju drugog okrivljenog (u međuvremenu osuđenog) ako priznanje ispunjava uslove iz člana 88. ZKP, osim u situaciji kada je postupak vođen protiv više lica pa se ponavlja prema jednom okrivljenom kome je suđeno u odsustvu.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)