Tag Archives for " ujed pasa lutalica "

Izazivanje opšte opasnosti

SUDSKA PRAKSA SRBIJE

 

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Izazivanje opšte opasnosti

Pas bul terijer, opasna je rasa pasa i predstavlja opasnu stvar, pa kada ga je vlasnik vodio na kratkom povocu, a bez zaštitne korpe koji je potom naneo lake telesne povrede maloletnom oštećenom, tada je vlasnik psa učinio krivično delo izazivanje opšte opasnosti.

Naknada materijalne štete – obične štete i izmakle koristi

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada materijalne štete – obične štete i izmakle koristi

Kada su psi lutalice, propustom tuženika zaklale pet odraslih ovaca vlasništvo tužioca, tada tužilac ima pravo na naknadu celokupne materijalne štete, kako obične u vidu vrednosti zaklanih ovaca, tako i izmakla korist koju bi tužilac ostvario jagnjenjem pet ovaca u sledeće dve godine.