Javne nabavke

UPRAVNO PRAVO

Javne nabavke

Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke, pripremi konkursne dokumentacije ili pojedinih njenih delova, i sa njim povezano lice ne može nastupati kao ponuđač ili kao podizvođač ponuđača, niti može sarađivati sa ponuđačima i podizvođačima prilikom pripremanja ponude i zaključenja ugovora o javnoj nabavci.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)