Tag Archives for " žalba zbog propuštanja izborne komisije da odluči po prigovoru "

Prigovor na nepravilnosti u načinu organizovanja i sprovođenja referenduma

UPRAVNO PRAVO

Prigovor na nepravilnosti u načinu organizovanja i sprovođenja referenduma

Građanin može podneti prigovor Republičkoj izbornoj komisiji samo ako su mu bila povređena zakonom zaštićena prava u vezi sa izjašnjavanjem na referendumu, dok nepravilnosti u načinu organizovanja i sprovođenja referenduma, mogu da budu predmet samo prigovora ovlašćenog predlagača, odnosno njegovog predstavnika, i svakog narodnog poslanika, poslanika odnosno odbornika u zavisnosti od teritorije za koju je referendum raspisan.

Rok za podnošenje prigovora izbornoj komisiji zbog nepravilnosti u postupku kandidovanja, sprovođenja, utvrđivanja i objavljivanja rezultata izbora

UPRAVNO PRAVO

Rok za podnošenje prigovora izbornoj komisiji zbog nepravilnosti u postupku kandidovanja, sprovođenja, utvrđivanja i objavljivanja rezultata izbora

Rok od 24 časa za podnošenje prigovora izbornoj komisiji jedinice lokalne samouprave zbog nepravilnosti u postupku kandidovanja, sprovođenja, utvrđivanja i objavljivanja rezultata izbora, počinje da teče nakon kalendarskog isteka dana u kome je doneta odluka, odnosno izvršena radnja ili učinjen propust.

Pravo na izjavljivanje žalbe Upravnom sudu protiv rešenja izborne komisije

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Žalba zbog propuštanja izborne komisije da odluči po prigovoru

UPRAVNO PRAVO

Žalba zbog propuštanja izborne komisije da odluči po prigovoru

U postupku zaštite izbornog prava može se izjaviti žalba i zbog propuštanja izborne komisije da u zakonskom roku donese odluku po prigovoru, u kom slučaju rok za podnošenje žalbe počinje da teče od isteka roka za donošenje odluke po prigovoru.