Tag Archives for " rok za podnošenje prigovora izbornoj komisiji "

Rok za prigovor na odluku o proglašenju izborne liste

UPRAVNO PRAVO

Rok za prigovor na odluku o proglašenju izborne liste

Za računanje roka od 24 časa za podnošenje prigovora na odluku o proglašenju izborne liste relevantan je dan kada je odluka koja se prigovorom osporava doneta, a ne dan kada je ta odluka objavljena, ili dostavljena kome od učesnika u izbornom postupku, ili dan eventualnog saznanja za donetu odluku.

Računanje roka za podnošenje prigovora izbornoj komisiji

UPRAVNO PRAVO

Računanje roka za podnošenje prigovora izbornoj komisiji

Rok od 24 časa za podnošenje prigovora izbornoj komisiji iz člana 52. stav 2. Zakona o lokalnim izborima, počinje da teče nakon kalendarskog isteka dana u kome je doneta odluka, odnosno izvršena radnja ili učinjen propust koji se pobijaju prigovorom.

Rok za podnošenje prigovora izbornoj komisiji jedinice lokalne samouprave

UPRAVNO PRAVO

Rok za podnošenje prigovora izbornoj komisiji jedinice lokalne samouprave

Rok od 24 časa za podnošenje prigovora iz člana 52. stav 2. Zakona o lokalnim izborima, počinje da teče nakon kalendarskog isteka dana u kome je doneta odluka, odnosno izvršena radnja ili učinjen propust.