Tag Archives for " zaštita podataka iz posebnog biračkog spiska nacionalnih manjina "

Priznanje položaja političke stranke nacionalne manjine u izbornom postupku

UPRAVNO PRAVO

Priznanje položaja političke stranke nacionalne manjine u izbornom postupku

Da li neka politička stranka ima položaj političke stranke nacionalne manjine u izbornom postupku, ne odlučuje se samo na osnovu toga da li je ta stranka upisana u Registar političkih stranaka kao politička stranka nacionalne manjine, niti samo na osnovu ciljeva definisanih opštim stranačkim aktima, već i na osnovu dokaza da se politička stranka u svom redovnom političkom delovanju zaista bavi ostvarenjem proklamovanih ciljeva.

Predlog za utvrđivanje položaja političke stranke nacionalne manjine

UPRAVNO PRAVO

Predlog za utvrđivanje položaja političke stranke nacionalne manjine

Uz pismeni predlog za utvrđivanje položaja političke stranke nacionalne manjine, podnosilac izborne liste mora izbornoj komisiji dostaviti dokaz o političkom delovanju na predstavljanju i zastupanju interesa nacionalne manjine i zaštiti i poboljšanju prava pripadnika nacionalne manjine.

Zaštita podataka iz posebnog biračkog spiska nacionalnih manjina

UPRAVNO PRAVO

Zaštita podataka iz posebnog biračkog spiska nacionalnih manjina

Podaci iz posebnog biračkog spiska nacionalnih manjina uživaju posebnu zaštitu i za njihovo korišćenje mora se navesti izričita odredba posebnog zakona ili propisa Republike Srbije, odnosno autonomne pokrajine, koja propisuje svrhu ostvarivanja prava nacionalnih manjina za koju se mogu koristiti navedeni podaci.