Tag Archives for " žalba protiv rešenja komisije za sprovođenje izbora "

Rok za prigovor na odluku o proglašenju izborne liste

UPRAVNO PRAVO

Rok za prigovor na odluku o proglašenju izborne liste

Za računanje roka od 24 časa za podnošenje prigovora na odluku o proglašenju izborne liste relevantan je dan kada je odluka koja se prigovorom osporava doneta, a ne dan kada je ta odluka objavljena, ili dostavljena kome od učesnika u izbornom postupku, ili dan eventualnog saznanja za donetu odluku.

Žalba Upravnom sudu na rešenje izborne komisije doneto po prigovoru

UPRAVNO PRAVO

Žalba Upravnom sudu na rešenje izborne komisije doneto po prigovoru

Tek po prijemu rešenja izborne komisije donetog po prigovoru zbog nepravilnosti u postupku kandidovanja, sprovođenja, utvrđivanja i objavljivanja rezultata izbora, može se izjaviti žalba na to rešenje Upravnom sudu.

Žalba protiv rešenja komisije za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica

UPRAVNO PRAVO

Žalba protiv rešenja komisije za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica

Protiv rešenja Komisije za sprovođenje izbora za članove Saveta mesnih zajednica može se izjaviti žalba Upravnom sudu u roku od 24 časa od dostavljanja rešenja.