Tag Archives for " prigovor na odluku komisije za sprovođenje glasanja "

Glasanje van biračkog mesta

UPRAVNO PRAVO

Glasanje van biračkog mesta

Činjenica da određeni birači nisu uspeli da ostvare svoje aktivno biračko pravo glasanjem van biračkog mesta u smislu člana 72a Zakona o izboru narodnih poslanika, ne predstavlja nepravilnost koju zakon prepoznaje kao povredu pravila postupka glasanja na biračkom mestu, a koja bi bila osnov za poništavanje glasanja na biračkom mestu.

Rok za prigovor na odluku komisije za sprovođenje glasanja za opoziv članova saveta mesne zajednice

UPRAVNO PRAVO

Rok za prigovor na odluku komisije za sprovođenje glasanja za opoziv članova saveta mesne zajednice

Rok od 24 časa za podnošenje prigovora iz člana 52. stav 2. Zakona o lokalnim izborima, počinje da teče nakon kalendarskog isteka dana u kome je doneta odluka, odnosno izvršena radnja ili učinjen propust.