Tag Archives for " izborna komisija "

Prigovor protiv zaključka izborne komisije kojim se nalaže otklanjanje nedostataka u postupku proglašenja izborne liste

UPRAVNO PRAVO

Prigovor protiv zaključka izborne komisije kojim se nalaže otklanjanje nedostataka u postupku proglašenja izborne liste

Protiv zaključka izborne komisije kojim se nalaže otklanjanje nedostataka u postupku proglašenja izborne liste i ukazuje na radnje koje podnosilac liste treba da obavi radi otklanjanja nedostataka izborne liste, ne može se podneti poseban prigovor, a samim tim ni podneti žalba Upravnom sudu.

Predlog za utvrđivanje položaja političke stranke nacionalne manjine

UPRAVNO PRAVO

Predlog za utvrđivanje položaja političke stranke nacionalne manjine

Uz pismeni predlog za utvrđivanje položaja političke stranke nacionalne manjine, podnosilac izborne liste mora izbornoj komisiji dostaviti dokaz o političkom delovanju na predstavljanju i zastupanju interesa nacionalne manjine i zaštiti i poboljšanju prava pripadnika nacionalne manjine.

Žalba Upravnom sudu protiv odluke o raspisivanju izbora za članove Saveta mesne zajednice

UPRAVNO PRAVO

Žalba Upravnom sudu protiv odluke o raspisivanju izbora za članove Saveta mesne zajednice

Odluka o raspisivanju izbora za članove saveta mesne zajednice, doneta od strane saveta mesne zajednice, ne predstavlja odluku donetu od strane izborne komisije u postupku zaštite izbornog prava, u smislu odredbe člana 52. Zakona o lokalnim izborima, te se protiv iste ne može izjaviti prigovor, niti žalba Upravnom sudu.

Žalba protiv rešenja o imenovanju predsednika i članova izborne komisije u stalnom sastavu

UPRAVNO PRAVO

Žalba protiv rešenja o imenovanju predsednika i članova izborne komisije u stalnom sastavu

Protiv rešenja skupštine jedinice lokalne samouprave o imenovanju predsednika i članova izborne komisije u stalnom sastavu može se izjaviti žalba Upravnom sudu u roku od 24 časa od donošenja rešenja.

Podnošenje prigovora izbornoj komisiji zbog nepravilnosti u postupku kandidovanja, sprovođenja, utvrđivanja i objavljivanja rezultata izbora

UPRAVNO PRAVO

Podnošenje prigovora izbornoj komisiji zbog nepravilnosti u postupku kandidovanja, sprovođenja, utvrđivanja i objavljivanja rezultata izbora

Rok od 24 časa za podnošenje prigovora izbornoj komisiji jedinice lokalne samouprave zbog nepravilnosti u postupku kandidovanja, sprovođenja, utvrđivanja i objavljivanja rezultata izbora iz člana 52. stav 2. Zakona o lokalnim izborima počinje da teče nakon kalendarskog isteka dana u kome je doneta odluka, odnosno izvršena radnja ili učinjen propust.

Žalba protiv rešenja skupštine jedinice lokalne samouprave o imenovanju izborne komisije u stalnom sastavu

UPRAVNO PRAVO

Žalba protiv rešenja skupštine jedinice lokalne samouprave o imenovanju izborne komisije u stalnom sastavu

Protiv rešenja skupštine jedinice lokalne samouprave o imenovanju predsednika i članova izborne komisije u stalnom sastavu dopuštena je žalba Upravnom sudu u roku od 24 časa od donošenja rešenja.