Tag Archives for " izborna lista stranačke koalicije "

Pravo na izjavljivanje žalbe Upravnom sudu protiv rešenja izborne komisije

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Rok za prigovor na odluku o proglašenju izborne liste

UPRAVNO PRAVO

Rok za prigovor na odluku o proglašenju izborne liste

Za računanje roka od 24 časa za podnošenje prigovora na odluku o proglašenju izborne liste relevantan je dan kada je odluka koja se prigovorom osporava doneta, a ne dan kada je ta odluka objavljena, ili dostavljena kome od učesnika u izbornom postupku, ili dan eventualnog saznanja za donetu odluku.

Predlog za utvrđivanje položaja političke stranke nacionalne manjine

UPRAVNO PRAVO

Predlog za utvrđivanje položaja političke stranke nacionalne manjine

Uz pismeni predlog za utvrđivanje položaja političke stranke nacionalne manjine, podnosilac izborne liste mora izbornoj komisiji dostaviti dokaz o političkom delovanju na predstavljanju i zastupanju interesa nacionalne manjine i zaštiti i poboljšanju prava pripadnika nacionalne manjine.

Naziv izborne liste koju podnosi stranačka koalicija

UPRAVNO PRAVO

Naziv izborne liste koju podnosi stranačka koalicija

Ako izbornu listu podnosi stranačka koalicija, ona je dužna da u izbornoj listi kao naziv podnosioca navede naziv stranačke koalicije iz sporazuma o obrazovanju stranačke koalicije, pri čemu naziv podnosioca mora na početku naziva da ima oznaku “Koalicija”.