Tag Archives for " kandidati za odbornike "

Žalba Upravnom sudu kada skupština opštine propusti da donese odluku o prestanku mandata odbornika, odnosno o potvrđivanju mandata novom odborniku

UPRAVNO PRAVO

Žalba Upravnom sudu kada skupština opštine propusti da donese odluku o prestanku mandata odbornika, odnosno o potvrđivanju mandata novom odborniku

Kada skupština opštine propusti da donese odluku o prestanku mandata odbornika, odnosno o potvrđivanju mandata novom odborniku, može se izjaviti žalba Upravnom sudu, a u slučaju osnovanosti žalbe sud donosi odluku kojom utvrđuje prestanak mandata odbornika, odnosno potvrđuje mandat novom odborniku.

Dokumentacija koja se obavezno dostavlja uz izbornu listu

UPRAVNO PRAVO

Dokumentacija koja se obavezno dostavlja uz izbornu listu

Uz izbornu listu izbornoj komisiji se obavezno dostavlja, između ostalog, i potvrda o prebivalištu kandidata za odbornike.

Prikupljanje izjava birača za podržavanje izborne liste kandidata za odbornike

UPRAVNO PRAVO

Prikupljanje izjava birača za podržavanje izborne liste kandidata za odbornike

Ako je izborna komisija, u smislu člana 25. stav 2. Zakona o lokalnim izborima, podnosiocu izborne liste zaključkom naložila izmenu koalicionog sporazuma, tada je ista morala i da naloži ponovno prikupljanje izjava birača za podržavanje izborne liste kandidata za odbornike po novom koalicionom sporazumu.