Tag Archives for " zapisnik o radu biračkog odbora "

Rok za prigovor na odluku o proglašenju izborne liste

UPRAVNO PRAVO

Rok za prigovor na odluku o proglašenju izborne liste

Za računanje roka od 24 časa za podnošenje prigovora na odluku o proglašenju izborne liste relevantan je dan kada je odluka koja se prigovorom osporava doneta, a ne dan kada je ta odluka objavljena, ili dostavljena kome od učesnika u izbornom postupku, ili dan eventualnog saznanja za donetu odluku.

Povreda pravila o radu biračkog odbora

UPRAVNO PRAVO

Povreda pravila o radu biračkog odbora

To što je u zapisniku o radu biračkog odbora uneta primedba da su kontrolori primetili da su neki članovi tokom izbornog procesa vodili paralelnu evidenciju birača, kao i da su koristili kameru sa mobilnog telefona, predstavlja povredu Pravila o radu biračkih odbora za sprovođenje izbora za odbornike Skupštine grada Beograda, raspisanih za 4. mart 2018. godine, ali ne predstavlja povredu u izbornom postupku koja bi vodila raspuštanju biračkog odbora, obrazovanju novog i ponavljanju glasanja na biračkom mestu.

Zapisnik o radu biračkog odbora

UPRAVNO PRAVO

Zapisnik o radu biračkog odbora

U zapisnik o radu biračkog odbora unose se primedbe i mišljenja članova biračkog odbora, podnosilaca izbornih lista i zajedničkih predstavnika podnosilaca izbornih lista, kao i sve druge činjenice od značaja za glasanje, a zapisnik o radu biračkog odbora potpisuju svi članovi biračkog odbora.

Zapisnik o radu biračkog odbora

UPRAVNO PRAVO

Zapisnik o radu biračkog odbora

U Zapisnik o radu biračkog odbora unose se primedbe i mišljenja članova i zamenika članova biračkih odbora u stalnom i proširenom sastavu i Zapisnik o radu biračkog odbora potpisuju svi članovi biračkog odbora, a prvi primerak Zapisnika o radu biračkog odbora obavezno se dostavlja radnom telu Republičke izborne komisije.