Tag Archives for " presuda Upravnog suda donetom u sporu za zaštitu izbornog prava "

Ponavljanje postupka okončanog presudom Upravnog suda donetom u sporu za zaštitu izbornog prava

UPRAVNO PRAVO

Ponavljanje postupka okončanog presudom Upravnog suda donetom u sporu za zaštitu izbornog prava

Odluka Upravnog suda doneta u postupku po žalbi na rešenje Republičke izborne komisije je pravnosnažna i protiv nje ne mogu se podneti vanredna pravna sredstva predviđena zakonom kojim se uređuje upravni spor.