Tag Archives for " Pravila o radu biračkih odbora "

Povreda pravila o radu biračkih odbora

UPRAVNO PRAVO

Povreda pravila o radu biračkih odbora

Okolnost da je član biračkog odbora vodio paralelnu evidenciju birača, tako što je zapisivao redne brojeve iz izvoda biračkog spiska, koji se nalaze ispred imena i prezimena birača i informacije slao nepoznatim licima, predstavlja povredu Pravila o radu biračkih odbora za sprovođenje izbora za odbornike Skupštine grada Beograda, raspisanih za 4. mart 2018. godine, ali ne predstavlja povredu u izbornom postupku koja bi vodila raspuštanju biračkog odbora, obrazovanju novog i ponavljanju glasanja na biračkom mestu.

Pravila o radu biračkih odbora za sprovođenje izbora za odbornike Skupštine grada Beograda

UPRAVNO PRAVO

Pravila o radu biračkih odbora za sprovođenje izbora za odbornike Skupštine grada Beograda

Pravila o radu biračkih odbora za sprovođenje izbora za odbornike Skupštine grada Beograda, raspisanih za 4. 3. 2018. godine, imaju karakter podzakonskog opšteg akta i ne mogu se pobijati prigovorom, jer se ne radi o nepravilnostima u postupku kandidovanja, sprovođenja, utvrđivanja i objavljivanja rezultata izbora.