Tag Archives for " Zakon o deviznom poslovanju "

Zakon o deviznom poslovanju

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o deviznom poslovanju

Kada je svedok – policijski službenik ponudio okrivljenom novčanice – engleske funte, koji mu je u zamenu isplatio dinare, tada je okrivljeni učinio krivično delo iz člana 57. stav 2. u vezi stava 1. Zakona o deviznom poslovanji, a ne može se raditi o provociranom krivičnom delu.