Tužba za pobijanje pravnih radnji dužnika

PROCESNO PRAVO

Tužba za pobijanje pravnih radnji dužnika

Tužba za pobijanje pravnih radnji dužnika podnosi se protiv trećeg lica sa kojim je, ili u čiju je korist preduzeta pravna radnja koja se pobija, pa je to lice pasivno legitimisano, jer je to treće lice sa kojim je i u čiju korist je preduzeta pravna radnja koja se pobija.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)