Održavanje ličnih odnosa mal. deteta sa roditeljem sa kojim dete ne živi

PORODIČNO PRAVO

Održavanje ličnih odnosa mal. deteta sa roditeljem sa kojim dete ne živi

Dete ima pravo da održava lične odnose sa roditeljem sa kojim ne živi, a to pravo može biti ograničeno samo sudskom odlukom, kada je to u najboljem interesu deteta.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)