Naknada štete zbog izgubljenog izdržavanja

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Naknada štete zbog izgubljenog izdržavanja

Šteta zbog izgubljenog izdržavanja naknađuje se plaćanjem novčane rente, čiji se iznos odmjerava s obzirom na sve okolnosti slučaja, a koji ne može biti veći od onog što bi oštećenik dobijao od poginulog da je ostao u životu.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)