Tag Archives for " izdržavanje supružnika "

Izdržavanje supružnika

PORODIČNO PRAVO

Izdržavanje supružnika

Supružnik koji nema dovoljno sredstava za izdržavanje, a nesposoban je za rad ili je nezaposlen, ima pravo na izdržavanje od drugog supružnika srazmerno njegovim mogućnostima, s tim da nema pravo na izdržavanje supružnik ako bi prihvatanje njegovog zahteva za izdržavanje predstavljalo očiglednu nepravdu za drugog supružnika.

Izdržavanje supružnika posle prestanka braka

PORODIČNO PRAVO

Izdržavanje supružnika posle prestanka braka

Posle prestanka braka izdržavanje supružnika ne može trajati duže od pet godina, a samo izuzetno, izdržavanje supružnika po prestanku braka može se produžiti i posle isteka roka od pet godina ako naročito opravdani razlozi sprečavaju supružnika poverioca izdržavanja da radi.

Tužba za izdržavanje supružnika

PORODIČNO PRAVO

Tužba za izdržavanje supružnika

Tužba za izdržavanje supružnika može se podneti najkasnije do zaključenja glavne rasprave u bračnom sporu, a izuzetno, bivši supružnik, koji iz opravdanih razloga nije podneo tužbu za izdržavanje u bračnom sporu, može je podneti najkasnije u roku od godinu dana od dana prestanka braka, odnosno od dana kada mu je učinjeno poslednje faktičko davanje na ime izdržavanja.