Category Archives for "Krivično pravo"

Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija

Unošenje u izreku broja lovne dozvole – lovačke puške koju je okrivljeni neovlašćeno nosio dok je učestvovao u lovu nije neophodno jer navedena činjenica ne čini obeležje krivičnog dela za koje je okrivljeni oglašen krivim.

Pretresanje stana i drugih prostorija

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Pretresanje stana i drugih prostorija

Javni tužilac ili ovlašćena službena lica policije mogu, uz saglasnost držaoca stana, izuzetno bez naredbe suda ući u stan i druge prostorije i bez prisustva svedoka preduzeti pretresanje stana i drugih prostorija i lica koja se tu zateknu.

Ovlašćenje za podnošenje zahteva za zaštitu zakonitosti

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Ovlašćenje za podnošenje zahteva za zaštitu zakonitosti

Oštećeni, ni lično, a ni preko svog punomoćnika, nije ovlašćen da podnese zahtev za zaštitu zakonitosti, već može samo podneti inicijativu Republičkom javnom tužiocu za podnošenje zahteva za zaštitu zakonitosti.

Odluka drugostepenog suda o troškovima prvostepenog krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Odluka drugostepenog suda o troškovima prvostepenog krivičnog postupka

Ukoliko je okrivljeni bez nepokretne i vrednije pokretne imovine, a uz to je korisnik socijalne pomoći i osuđen na višegodišnju kaznu zatvora, plaćanjem troškova krivičnog postupka bila bi dovedena u pitanje njegova egzistencija.

Prevare u osiguranju – vidovi ispoljavanja i oblici inkriminisanja

UDK: 343.72:368.022(4)

PREVARE U OSIGURANJU – VIDOVI ISPOLJAVANJA I OBLICI INKRIMINISANJA
Prof. dr Milan Milošević, Fakultet za poslovne studije i pravo, Beograd.
Darko Božić, Triglav osiguranje, Ljubljana.

Rezime: Nesporno je da prevare u osiguranju ne pogađaju samo društva za osiguranje, već pogađaju i krajnje korisnike – osiguranike, jer su oni ti koji na kraju plaćaju višu cenu polise osiguranja – premiju, kako bi nadoknadili gubitke koje trpe kako zbog otkrivenih, tako i neotkrivenih slučajeva prevara u osiguranju. Društva za osiguranje u Republici Srbiji ne objavljuju rezultate otkrivenih slučajeva prevara, ali se na osnovu svetskih procena i iskustava može prihvatiti da je i u našoj zemlji procenat lažnih odštetnih zahteva na nivou 10% isplaćenih šteta, što je izuzetno visoka suma. Polazeći od toga, u ovom radu se analizira zakonski opis trenutno važećeg krivičnog dela „Prevara u osiguranju“ iz člana 223a KZ RS, odnosno vrši se njegovo upoređenje sa odgovarajućim inkriminacijama u nekim stranim zemljama. Prikazuju se i tipovi izvršilaca, te najčešći oblici njegovog izvršenja u Srbiji i šire (fingirane saobraćajne nezgode i krađe vozila, fingirane telesne povrede, fingirane provalne ili druge teške krađe, fingirani požari).

Ključne reči: osiguranje lica i imovine, prevare u osiguranju, fingirane saobraćajne nezgode, fingirana krivična dela, fingirani požari i oštećenja, Krivični zakonik.