Ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja

UPRAVNO PRAVO

Ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja

Organ vlasti ne mora tražiocu da omogući ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja ako se radi o informaciji koja je već objavljena i dostupna u zemlji ili na internetu, u kom slučaju će organ vlasti u odgovoru na zahtev da označi nosač informacije (broj službenog glasila, naziv publikacije i sl), gde je i kada tražena informacija objavljena, osim ako je to opštepoznato.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)