Tag Archives for " prestanak braka "

Pobijanje pravnosnažne presude o poništenju ili razvodu braka

PORODIČNO PRAVO

Pobijanje pravnosnažne presude o poništenju ili razvodu braka

Pravnosnažna presuda u bračnom sporu ne može se pobijati vanrednim pravnim lekovima u pogledu dela u kome je doneta odluka o poništenju ili razvodu braka.

Zajednička imovina supružnika

PORODIČNO PRAVO

Zajednička imovina supružnika

Imovina koju su supružnici stekli u toku trajanja zajednice života u braku predstavlja njihovu zajedničku imovinu, a pretpostavlja se da su udeli supružnika u zajedničkoj imovini jednaki.

Izdržavanje supružnika posle prestanka braka

PORODIČNO PRAVO

Izdržavanje supružnika posle prestanka braka

Posle prestanka braka izdržavanje supružnika ne može trajati duže od pet godina, a samo izuzetno, izdržavanje supružnika po prestanku braka može se produžiti i posle isteka roka od pet godina ako naročito opravdani razlozi sprečavaju supružnika poverioca izdržavanja da radi.

Izdržavanje supružnika posle prestanka braka

PORODIČNO PRAVO

Izdržavanje supružnika posle prestanka braka

Izdržavanje supružnika posle prestanka braka ne može trajati duže od pet godina, s tim da izuzetno izdržavanje može da se produži i posle isteka roka od pet godina ako naročito opravdani razlozi sprečavaju supružnika, poverioca izdržavanja da radi.