Tag Archives for " mandat odbornika "

Podnošenje žalbe radi poništaja odluke o potvrđivanju mandata odborniku skupštine opštine

UPRAVNO PRAVO

Podnošenje žalbe radi poništaja odluke o potvrđivanju mandata odborniku skupštine opštine

Pravo na podnošenje žalbe na odluke skupštine jedinice lokalne samouprave o prestanku mandata odbornika i potvrđivanju mandata novom odborniku ima odbornik, odnosno lice kome je donošenjem te odluke povređeno pravo na mandat (odbornik), odnosno na zakonu zasnovani interes za potvrđivanje mandata (kandidat za odbornika).

Potvrđivanje mandata novom odborniku

UPRAVNO PRAVO

Potvrđivanje mandata novom odborniku

Kada opštinska izborna komisija nije dodelila mandat imenovanom kandidatu za odbornika, odnosno nije izdala uverenje da je izabran, onda skupština opštine ne može doneti odluku o potvrđivanju mandata novom odborniku, u smislu odredbe člana 49. stav 3. Zakona o lokalnim izborima.

Rok za prigovor Republičkoj izbornoj komisiji zbog povrede izbornog prava u toku izbora ili nepravilnosti u postupku predlaganja, odnosno izbora

UPRAVNO PRAVO

Rok za prigovor Republičkoj izbornoj komisiji zbog povrede izbornog prava u toku izbora ili nepravilnosti u postupku predlaganja, odnosno izbora

Svaki birač, kandidat i podnosilac izborne liste ima pravo da podnese prigovor Republičkoj izbornoj komisiji zbog povrede izbornog prava u toku izbora ili nepravilnosti u postupku predlaganja, odnosno izbora, u roku od 24 časa od časa kada je doneta odluka, odnosno izvršena radnja koju podnosilac prigovora smatra nepravilnom, odnosno od časa kada je učinjen propust.

Rok za podnošenje prigovora po Zakonu o lokalnim izborima

UPRAVNO PRAVO

Rok za podnošenje prigovora po Zakonu o lokalnim izborima

Rok od 24 časa za podnošenje prigovora od strane kandidata za odbornika ili njegovog predlagača počinje da teče nakon kalendarskog isteka dana u kome je doneta odluka, odnosno izvršena radnja ili učinjen propust.

Pravo na podnošenje žalbe na odluke skupštine jedinice lokalne samouprave o prestanku mandata odbornika i potvrđivanju mandata odborniku

UPRAVNO PRAVO

Pravo na podnošenje žalbe na odluke skupštine jedinice lokalne samouprave o prestanku mandata odbornika i potvrđivanju mandata odborniku

Pravo na podnošenje žalbe na odluke skupštine jedinice lokalne samouprave o prestanku mandata odbornika i potvrđivanju mandata odborniku ima odbornik, odnosno lice kome je donošenjem te odluke povređeno pravo na mandat (odbornik), odnosno na zakonu zasnovani interes za potvrđivanje mandata (kandidat za odbornika).

Zaštita mandata odbornika

UPRAVNO PRAVO

Zaštita mandata odbornika

Pravo na podnošenje žalbe na odluke skupštine jedinice lokalne samouprave o prestanku mandata odbornika i potvrđivanju mandata novom odborniku ima odbornik, odnosno lice kome je donošenjem te odluke povređeno pravo na mandat (odbornik), odnosno na zakonu zasnovani interes za potvrđivanje mandata (kandidat za odbornika).