Tag Archives for " mandat odbornika "

Žalba Upravnom sudu kada skupština opštine propusti da donese odluku o prestanku mandata odbornika, odnosno o potvrđivanju mandata novom odborniku

UPRAVNO PRAVO

Žalba Upravnom sudu kada skupština opštine propusti da donese odluku o prestanku mandata odbornika, odnosno o potvrđivanju mandata novom odborniku

Kada skupština opštine propusti da donese odluku o prestanku mandata odbornika, odnosno o potvrđivanju mandata novom odborniku, može se izjaviti žalba Upravnom sudu, a u slučaju osnovanosti žalbe sud donosi odluku kojom utvrđuje prestanak mandata odbornika, odnosno potvrđuje mandat novom odborniku.

Prestanak mandata odborniku pre isteka vremena na koje je izabran

UPRAVNO PRAVO

Prestanak mandata odborniku pre isteka vremena na koje je izabran

Odborniku prestaje mandat pre isteka vremena na koje je izabran ako mu prestane prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave.

Žalba protiv odluke skupštine jedinice lokalne samouprave o prestanku mandata odbornika

UPRAVNO PRAVO

Žalba protiv odluke skupštine jedinice lokalne samouprave o prestanku mandata odbornika

Protiv odluke skupštine jedinice lokalne samouprave o prestanku mandata odbornika može se izjaviti žalba Upravnom sudu u roku od 48 časova od dana donošenja odluke skupštine jedinice lokalne samouprave.

Dokumentacija koja se obavezno dostavlja uz izbornu listu

UPRAVNO PRAVO

Dokumentacija koja se obavezno dostavlja uz izbornu listu

Uz izbornu listu izbornoj komisiji se obavezno dostavlja, između ostalog, i potvrda o prebivalištu kandidata za odbornike.

Podnošenje žalbe radi poništaja odluke o potvrđivanju mandata odborniku skupštine opštine

UPRAVNO PRAVO

Podnošenje žalbe radi poništaja odluke o potvrđivanju mandata odborniku skupštine opštine

Pravo na podnošenje žalbe na odluke skupštine jedinice lokalne samouprave o prestanku mandata odbornika i potvrđivanju mandata novom odborniku ima odbornik, odnosno lice kome je donošenjem te odluke povređeno pravo na mandat (odbornik), odnosno na zakonu zasnovani interes za potvrđivanje mandata (kandidat za odbornika).

Potvrđivanje mandata novom odborniku

UPRAVNO PRAVO

Potvrđivanje mandata novom odborniku

Kada opštinska izborna komisija nije dodelila mandat imenovanom kandidatu za odbornika, odnosno nije izdala uverenje da je izabran, onda skupština opštine ne može doneti odluku o potvrđivanju mandata novom odborniku, u smislu odredbe člana 49. stav 3. Zakona o lokalnim izborima.

Rok za prigovor Republičkoj izbornoj komisiji zbog povrede izbornog prava u toku izbora ili nepravilnosti u postupku predlaganja, odnosno izbora

UPRAVNO PRAVO

Rok za prigovor Republičkoj izbornoj komisiji zbog povrede izbornog prava u toku izbora ili nepravilnosti u postupku predlaganja, odnosno izbora

Svaki birač, kandidat i podnosilac izborne liste ima pravo da podnese prigovor Republičkoj izbornoj komisiji zbog povrede izbornog prava u toku izbora ili nepravilnosti u postupku predlaganja, odnosno izbora, u roku od 24 časa od časa kada je doneta odluka, odnosno izvršena radnja koju podnosilac prigovora smatra nepravilnom, odnosno od časa kada je učinjen propust.