Tag Archives for " odluka o prestanku mandata odbornika ili odluku o potvrđivanju mandata novom odborniku "

Žalba Upravnom sudu u slučaju kada je skupština opštine propustila da donese odluku o prestanku mandata odbornika ili odluku o potvrđivanju mandata novom odborniku

UPRAVNO PRAVO

Žalba Upravnom sudu u slučaju kada je skupština opštine propustila da donese odluku o prestanku mandata odbornika ili odluku o potvrđivanju mandata novom odborniku

Pravo na podnošenje žalbe Upravnom sudu ima svaki odbornik skupštine jedinice lokalne samouprave, u slučaju kada je ta skupština propustila da donese odluku o prestanku mandata odbornika ili propustila da donese odluku o potvrđivanju mandata novom odborniku.