Tag Archives for " odbornički imunitet "

Povreda prava na slobodu izražavanja

USTAVNO PRAVO

Povreda prava na slobodu izražavanja

Da bi ograničenje slobode izražavanja bilo ustavnopravno prihvatljivo ono mora biti legalno, legitimno, neophodno u demokratskom društvu i srazmerno legitimnom cilju čijem se ostvarenju teži, što je i u skladu sa praksom Evropskog suda za ljudska prava.