Tag Archives for " potvrđivanje mandata "

Podnošenje žalbe radi poništaja odluke o potvrđivanju mandata odborniku skupštine opštine

UPRAVNO PRAVO

Podnošenje žalbe radi poništaja odluke o potvrđivanju mandata odborniku skupštine opštine

Pravo na podnošenje žalbe na odluke skupštine jedinice lokalne samouprave o prestanku mandata odbornika i potvrđivanju mandata novom odborniku ima odbornik, odnosno lice kome je donošenjem te odluke povređeno pravo na mandat (odbornik), odnosno na zakonu zasnovani interes za potvrđivanje mandata (kandidat za odbornika).

Potvrđivanje mandata novom odborniku

UPRAVNO PRAVO

Potvrđivanje mandata novom odborniku

Kada opštinska izborna komisija nije dodelila mandat imenovanom kandidatu za odbornika, odnosno nije izdala uverenje da je izabran, onda skupština opštine ne može doneti odluku o potvrđivanju mandata novom odborniku, u smislu odredbe člana 49. stav 3. Zakona o lokalnim izborima.