Tag Archives for " odbornik "

Rok za prigovor Republičkoj izbornoj komisiji zbog povrede izbornog prava u toku izbora ili nepravilnosti u postupku predlaganja, odnosno izbora

UPRAVNO PRAVO

Rok za prigovor Republičkoj izbornoj komisiji zbog povrede izbornog prava u toku izbora ili nepravilnosti u postupku predlaganja, odnosno izbora

Svaki birač, kandidat i podnosilac izborne liste ima pravo da podnese prigovor Republičkoj izbornoj komisiji zbog povrede izbornog prava u toku izbora ili nepravilnosti u postupku predlaganja, odnosno izbora, u roku od 24 časa od časa kada je doneta odluka, odnosno izvršena radnja koju podnosilac prigovora smatra nepravilnom, odnosno od časa kada je učinjen propust.

Rok za podnošenje prigovora po Zakonu o lokalnim izborima

UPRAVNO PRAVO

Rok za podnošenje prigovora po Zakonu o lokalnim izborima

Rok od 24 časa za podnošenje prigovora od strane kandidata za odbornika ili njegovog predlagača počinje da teče nakon kalendarskog isteka dana u kome je doneta odluka, odnosno izvršena radnja ili učinjen propust.

Pravo na podnošenje žalbe na odluke skupštine jedinice lokalne samouprave o prestanku mandata odbornika i potvrđivanju mandata odborniku

UPRAVNO PRAVO

Pravo na podnošenje žalbe na odluke skupštine jedinice lokalne samouprave o prestanku mandata odbornika i potvrđivanju mandata odborniku

Pravo na podnošenje žalbe na odluke skupštine jedinice lokalne samouprave o prestanku mandata odbornika i potvrđivanju mandata odborniku ima odbornik, odnosno lice kome je donošenjem te odluke povređeno pravo na mandat (odbornik), odnosno na zakonu zasnovani interes za potvrđivanje mandata (kandidat za odbornika).