Tag Archives for " raspodela mandata "

Učešće političkih stranaka nacionalnih manjina i koalicija političkih stranaka nacionalnih manjina u raspodeli mandata

UPRAVNO PRAVO

Učešće političkih stranaka nacionalnih manjina i koalicija političkih stranaka nacionalnih manjina u raspodeli mandata

Za dobijanje mandata odbornika u skupštini lokalne samouprave nije dovoljno da je podnosiocu izborne liste priznat položaj političke stranke nacionalne manjine već je neophodno da najveći količnik izborne liste po veličini bude u okviru broja odbornika koji se bira.

Učešće političkih stranaka nacionalnih manjina i koalicija političkih stranaka nacionalnih manjina u raspodeli mandata

UPRAVNO PRAVO

Učešće političkih stranaka nacionalnih manjina i koalicija političkih stranaka nacionalnih manjina u raspodeli mandata

Političke stranke nacionalnih manjina i koalicija političkih stranaka nacionalnih manjina učestvuju u raspodeli mandata i kada su dobili manje od 5% glasova od ukupnog broja birača koji su glasali.