Tag Archives for " poništaj odluke o potvrđivanju mandata "

Podnošenje žalbe radi poništaja odluke o potvrđivanju mandata odborniku skupštine opštine

UPRAVNO PRAVO

Podnošenje žalbe radi poništaja odluke o potvrđivanju mandata odborniku skupštine opštine

Pravo na podnošenje žalbe na odluke skupštine jedinice lokalne samouprave o prestanku mandata odbornika i potvrđivanju mandata novom odborniku ima odbornik, odnosno lice kome je donošenjem te odluke povređeno pravo na mandat (odbornik), odnosno na zakonu zasnovani interes za potvrđivanje mandata (kandidat za odbornika).