Tag Archives for " odluka o prestanku mandata odbornika i odluka o potvrđivanju mandata novom odborniku "

Žalba Upravnom sudu kada skupština opštine propusti da donese odluku o prestanku mandata odbornika i odluku o potvrđivanju mandata novom odborniku

UPRAVNO PRAVO

Žalba Upravnom sudu kada skupština opštine propusti da donese odluku o prestanku mandata odbornika i odluku o potvrđivanju mandata novom odborniku

Dopuštena je žalba Upravnom sudu u slučaju kada skupština opštine propusti da donese odluku o prestanku mandata odbornika, odnosno odluku o potvrđivanju mandata novom odborniku.