Zabrana da član društva s ograničenom odgovornošću koristi imovinu društva ili njome raspolaže kao da je njegova lična imovina

STVARNO PRAVO

Zabrana da član društva s ograničenom odgovornošću koristi imovinu društva ili njome raspolaže kao da je njegova lična imovina

Zakon o privrednim društvima zabranjuje da član društva s ograničenom odgovornošću koristi imovinu društva ili njome raspolaže kao da je njegova lična imovina.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)