Tag Archives for " zaštita lica s duševnim smetnjama "

Zaštita lica s duševnim smetnjama

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Zaštita lica s duševnim smetnjama

U konkretnom slučaju postoji kršenje prava iz člana II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 5. stav 1.e) Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, jer prilikom apelantovog smještaja i boravka u Zavodu za zbrinjavanje mentalno-invalidnih lica „Drin“ Fojnica (u daljnjem tekstu: Zavod) nisu poštovani suštinski proceduralni propisi i pravila Zakona o zaštiti lica s duševnim smetnjama Federacije BiH.