Odbacivanje optužnog akta

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNO  PROCESNO PRAVO

Odbacivanje optužnog akta

Kada je sud u toku postupka utvrdio da je kod okrivljenog nastupilo duševno oboljenje tada će se rešenjem odbaciti optužni predlog OJT zbog nastupanja okolnosti koje privremeno sprečavaju krivično gonjenje, pa u toj pravnoj situaciji nema uslova za primenu odredbe člana 502. ZKP koja se odnosi na odbačaj optužnog akta, u fazi njegovog ispitivanja.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)