Tag Archives for " zabrana približavanja i komunikacije sa oštećenim "

Zabrana približavanja i komunikacije sa oštećenim

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Zabrana približavanja i komunikacije sa oštećenim

Prilikom izricanja mere bezbednosti iz člana 89a KZ potrebno je da sud u svakom konkretnom slučaju odredi na koju zabranu se ista odnosi, te da pored toga precizira i pojmove iz navedene odredbe („određena udaljenost“, „prostor oko mesta stanovanja“ i sl), odnosno da odredi vršenjem kojih radnji bi se učinilac krivičnog dela opravdano mogao smatrati opasnim po oštećenog.