Izricanje mera zaštite od nasilja u porodici

PORODIČNO PRAVO

Izricanje mera zaštite od nasilja u porodici

Protiv člana porodice koji vrši nasilje sud može odrediti jednu ili više mera zaštite od nasilja u porodici, kojim se privremeno zabranjuje ili ograničava održavanje ličnih odnosa sa drugim članom porodice.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)