Tag Archives for " zaštitna mera zabrane pristupa oštećenom "

Zaštitna mera zabrane pristupa oštećenom, objektima ili mestu izvršenja prekršaja

PREKRŠAJNO PRAVO

Zaštitna mera zabrane pristupa oštećenom, objektima ili mestu izvršenja prekršaja

Da bi se za prekršaj drskog i bezobzirnog ponašanja izrekla zaštitna mera zabrane pristupa oštećenoj i njenom stanu, na određenu udaljenost, potrebno je da su ispunjeni uslovi iz člana 54. Zakona o prekršajima.