Mera zabrane približavanja i komuniciranja sa određenim licem

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNO PROCESNO PRAVO

Mera zabrane približavanja i komuniciranja sa određenim licem

Kada prvostepeni sud svojim rešenjem okrivljenom izrekne meru zabrane približavanja i komuniciranja sa oštećenim, tada se u izreci rešenja mora navesti tačna adresa oštećenog kao i prostorna razdaljina posle koje okrivljeni ne sme da se približava oštećenom.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)