Nemogućnost vođenja upravnog spora

UPRAVNO PRAVO

Nemogućnost vođenja upravnog spora

Ne može se pokrenuti upravni spor ako se ne radi o konačnom upravnom aktu kojim je tuženi organ rešavao o određenom pravu ili obavezi u upravnoj stvari, ili o konačnom pojedinačnom aktu protiv kojih se saglasno čl. 3. i 4. Zakona o upravnim sporovima, može podneti tužba u upravnom sporu.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)